1

Project

Betere gezondheid ligt op straat

Straten als aanjager van een gezonde samenleving

Machtig netwerk Het belang van een gezonde leefomgeving was nog nooit zo groot. Toch richten we onze straten niet vanzelfsprekend zo in dat ze onze gezondheid bevorderen. Dit moet anders. Duizenden straten vormen een machtig netwerk dat beter benut kan worden voor een gezondere samenleving.

Voor wie? De krant is bedoeld voor iedereen die aan, in, op en onder de straaD werkt en praktische kennis en handvatten zoekt: de ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers en beheerders van buurten; de bestuurders die erover gaan; de mensen die ze bewonen.

Aanjager van verandering In de afgelopen decennia zijn onze straten veranderd van verblijfsplekken voor mensen naar verkeersruimtes waar auto’s het beeld bepalen. Tegelijkertijd zijn leefstijlziekten razendsnel toegenomen. Straten zijn essentiële schakels in het dagelijks reilen en zeilen van miljoenen mensen. Ze zijn belangrijk voor onze gezondheid. Door de functie van straten opnieuw te bezien en ze anders in te richten kunnen we onze gezondheid verbeteren.

2

Analyse

De invloed van de straat

Een betere gezondheid voor iedereen

Factoren die onze gezondheid beïnvloeden Onze leefomgeving heeft grote invloed op onze fysieke en mentale gezondheid. Omgevingsfactoren kunnen de gezondheid verslechteren, maar zijn óók sleutels om gezond gedrag te bevorderen. Door deze omgevingsfactoren in beeld te hebben, kunnen we gaan ontwerpen aan gezondere straten.

Een straat van iedereen De straat is een ruimte die we met elkaar delen. Van kind tot oudere, van vrouw tot man, van gezond tot hulpbehoevend. Elk met eigen wensen en behoeften, zowel fysiek als mentaal. Toch zijn onze straten vooral (onbedoeld) ingericht vanuit het perspectief van de gezonde volwassene.  Willen we ieders gezondheid bevorderen, dan schenken we extra aandacht aan de wensen en behoeften van kwetsbare groepen. Doe je het goed voor hen, dan is het goed voor iedereen.

3

Aan de slag

Met stappen vooruit

In 7 stappen naar een gezonde straaD

Stappenplan Een gezonde straat kun je overal maken. Het begint met het centraal stellen van de gezondheid van bewoners. Werk samen met het ruimtelijk én het sociaal domein. Laat een betere gezondheid leidend zijn: van analyse tot en met beheer.

Kansen in de straat Nieuwe opgaven bieden gelegenheid om gezonde straten te maken: minder auto’s en maatregelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit kunnen gezondheid bevorderen en beheer kan sociaaleconomische ongelijkheid tegengaan.

4

Maatregelen

Naar een gezonde straaD

Betere gezondheid ligt op straat

De gezonde straaD Een gezonde straaD stimuleert gezond gedrag in ons dagelijks leven – zo kan er een blijvende verandering worden gemaakt. De inrichting van de straat stimuleert beweging, ontspanning, ontmoeting, gezonder eten én beschermt ons tegen extreem weer en schadelijke milieueffecten. Het begint met een autoluwe inrichting en vergroening, de basis onder alle vijf thema’s.

 

straaDteam

Samenwerken in de netwerksamenleving

BoschSlabbers

    070-3554407

   info@bsla.nl

Buro Bergh

    06-17383549

   floor@burobergh.nl

meer info? of wil je een krant bestellen? neem dan contact met ons op!

In het project de straaD werken de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan het transformeren van straten. Van straat naar straaD, de straat voor een beter leefklimaat. Een mooi voorbeeld van hoe we kunnen samenwerken aan onze leefomgeving!

BoschSlabbers nam in 2013 het initiatief voor de straaD. Zij verwonderden zich over de inrichting van onze stenige straten. Kan dat niet slimmer, socialer en klimaatadaptiever? Met dit idee heeft het bureau partners bereid gevonden samen te onderzoeken hoe straten en buurten er in de toekomst zouden kunnen en moeten uitzien.

Deze krant hebben we gemaakt in nauwe samenwerking met onze partners. Zij brachten elk – naar vermogen – kennis, tijd of geld in om deze uitgaves van de straaDkrant mogelijk te maken.